•    سجاد جعفریان
  •    25 شهریور 1398

(BIM Handbook A Guide for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and FM (Third Edition

(BIM Handbook A Guide for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and FM (Third Edition

مدلسازی اطلاعات ساختمان برای کارفرمایان، مهندسین، مجریان و بهره برداران (نسخه سوم)

این کتاب راجع به فرآیند های طراحی، ساخت و مدیریت بهره برداری که مدل سازی اطلاعات ساخت نامیده می شود است و دیدی عمیق و جامع نسبت به مفاهیم تکنولوژی بیم (BIM) ، موضوعات مرتبط با پیاده سازی بیم در سازمان و مسائل مالی آن و بررسی به کارگیری بیم (BIM) در چرخه حیات پروژه علی الخصوص مرحله بهره برداری و نگهداری و مزایای اقتصادی آن ایجاد میکند. این کتاب تاثیر به کارگیری بیم بر فرآیند های طراحی، اجرا و بهره برداری نسبت به رویکرد سنتی ترسیمات کاغذی و الکترونیک بررسی میکند.

مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM)  ظاهر ، عملکرد و روش های اجرای ساختمان را تغییر می دهدو ما در کتاب اصطلاح "بیم" (BIM) را که به معنی مدل سازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling) هست را به مراتب استفاده میکنیم. این رویکرد ما نشاندهنده ی اعتقاد ما به فرآیند بودن بیم نسبت به نرم افزار بودن آن می باشد  ولی اعتقاد داریم این بستر کاملا بر پایه تکنولوژی بنا گردیده و به طور کلی فرآیند های سنتی طراحی و ساخت را در سطح پروژه و سازمان (عکس 1) تغییر می دهد .

احتمالا مهمترین موضوع در بیم ایجاد فرصت های بسیار برای جامعه مهندسین برای دستیابی بیشتر به اهداف طراحی و ساخت پایدار و بهره وری بالاتر با کاهش ریسک های منفی و بهینه سازی منابع نسبت به رویکرد سنتی می باشد.

عکس 1

From the Back Cover

DISCOVER BIM: A BETTER WAY TO BUILD BETTER BUILDINGS

Building Information Modeling (BIM) offers a novel approach to design, construction, and facility management in which a digital representation of the building product and process is used to facilitate the exchange and interoperability of information in digital format. BIM is beginning to change the way buildings look, the way they function, and the ways in which they are designed and built.

The BIM Handbook, Third Edition provides an in-depth understanding of BIM technologies, the business and organizational issues associated with its implementation, and the profound advantages that effective use of BIM can provide to all members of a project team.

Updates to this edition include:

Information on the ways in which professionals should use BIM to gain maximum value

New topics such as collaborative working, national and major construction clients, BIM standards and guides

A discussion on how various professional roles have expanded through the widespread use and the new avenues of BIM practices and services

A wealth of new case studies that clearly illustrate exactly how BIM is applied in a wide variety of conditions

Painting a colorful and thorough picture of the state of the art in building information modeling, the BIM Handbook, Third Edition guides readers to successful implementations, helping them to avoid needless frustration and costs and take full advantage of this paradigm-shifting approach to construct better buildings that consume fewer materials and require less time, labor, and capital resources.

 

About the Author

Rafael Sacks is a Professor of Civil Engineering and leads the Virtual Construction Lab at the Technion - Israel Institute of Technology.

Charles Eastman is Professor Emeritus in the College of Architecture at Georgia Tech. He founded the Digital Building Laboratory.

Ghang Lee is a Professor and the Director of the Building Informatics Group at Yonsei University in Seoul, Korea.

Paul Teicholz is Professor Emeritus at Stanford University. He founded the Center for Integrated Facility Engineering at Stanford University.

 

Product details

Hardcover: 688 pages

Publisher: Wiley; 3 edition (August 14, 2018)

Language: English

ISBN-10: 9781119287537

ISBN-13: 978-1119287537

ASIN: 1119287537

Product Dimensions: 7.5 x 1.4 x 9.4 inches

Shipping Weight: 3.3 pounds

 

 

مرجع: WILLEY PUBLISHING
عنوان حجم فایل
Bimhandbook_ThirdEdition ---
 دانلود
توجه: جهت دانلود فایل، روی دانلود کلیک نمایید

بلاگ های مشابه